Informacja dla rodziców przyszłych pierwszoklasistów SP!!!!

Szanowni Rodzice!

uprzejmie prosimy o niekupowanie podręczników oraz ćwiczeń do języka angielskiego.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

01.09.2014

8.00 - GIMNAZJUM

9.00 -  KL. 4-6 SZKOŁA PODSTAWOWA

9.45 - KL. 0-3 SZKOŁA PODSTAWOWA

 

 

Zakończenie roku szkolnego 2012-2013 w Zespole Szkół w Mosinie odbędzie się 28.06.2013 r.:

 

· dla klas 0-III o godz. 10:30

· dla klas IV-VI o godz. 9:15

· dla klas gimnazjalnych o godz. 8:00

 

Msza święta dla uczniów, kończąca rok szkolny odbędzie się 27.06.2013 r. o godz. 10:30.

Lista podręczników na rok szkolny 2014/2015 r.

Podręczniki kl. 0 - 3 SP

Podręczniki kl. 4 - 6 SP

Podręczniki Gimnazjum

UWAGA!!!

Szanowni Rodzice!

Uprzejmie prosimy o niekupowanie podręczników i ćwiczeń do klasy 5 i 6 z języka niemieckiego.

Witaj Szkoło ! PDF Drukuj
Wpisany przez Wiesława Szubarga   
poniedziałek, 01 września 2014 11:52

1 września o godz. 8.00 gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Mosinie  powitali Nowy, 2014/2015, Rok Szkolny. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Alicja Trybus, która życzyła uczniom, aby ten rok  był dla nich satysfakcjonujący i stwierdziła, że w dużej mierze to właśnie od uczniów zależeć będzie, czy wykorzystają szansę, jaką niesie ze sobą możliwość zdobywania i pogłębiania wiedzy. Szczególnie ciepło powitała Pani Dyrektor w progach naszej szkoły pierwszoklasistów i życzyła im, aby czuli się w szkole dobrze i bezpiecznie, by znaleźli tu przyjaciół, z którymi miło będzie nie tylko spędzać czas, ale także uczyć się. Nauczycielom i Rodzicom Pani Dyrektor życzyła satysfakcji z osiągnięć szkoły i uczniów.

Część artystyczną przygotował  SU pod kierunkiem Pani Marty Tomczyk. Młodzi aktorzy wybrali do recytacji wiersze przypominające o minionych wakacjach, z którymi kojarzą się: słońce, złocista plaża, szumiący las. I choć kryły one w sobie tęsknotę za minionymi dniami, odkrywały  też radość z tego, że po wakacjach uczniowie   wracają do szkoły z nadzieją, że nauka będzie dla nich  wielką  przygodą.

Nieco później  rozpoczęli rok szkolny uczniowie szkoły podstawowej, a wśród nich pierwszoklasiści, dla których olbrzymim przeżyciem było zapewne pasowanie na ucznia pierwszej klasy. 

1 września kojarzy się jednak nie tylko z początkiem roku szkolnego. Tego dnia w 1939 roku hitlerowskie Niemcy dokonały o świcie  agresji na naszą Ojczyznę. Pamięć o tym dramatycznym  wydarzeniu uczciliśmy minutą ciszy. Zdaliśmy sobie też sprawę, że 1 września 1939 roku  uczniowie polskich szkół nie zasiedli w szkolnych ławach, gdyż tego dnia rozpoczęła się  najtragiczniejsza w dziejach ludzkości wojna.

Wiesława Szubarga

 
Nauczyciele i Uczniowie PDF Drukuj
Wpisany przez Wiesława Szubarga   
poniedziałek, 01 września 2014 06:17

W 1939 roku lato było piękne i upalne, o czym w wierszu „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte” wspominał K. I. Gałczyński: „A lato było piękne tego roku”. Gdy lato chyliło się ku schyłkowi, stało się oczywiste, że zbliża się kolejny nowy rok szkolny, który symbolizują tornistry wyposażone po brzegi w pachnące świeżym drukiem książki, zeszyty i kolorowe kredki. Dla najmłodszych radość pójścia do szkoły wiązała się  z nauką czytania i pisania, dla wszystkich uczniów początek roku szkolnego miał być okazją do ponownego spotkania z koleżankami i kolegami z ławy szkolnej oraz nauczycielami i  wychowawcami. Dzwonek szkolny chciał jak zwykle z radością oznajmić, że czas rozpocząć najpiękniejszą przygodę, która pozwala odkrywać nieznane lądy i daje szansę na to, by zaspokoić ciekawość świata i ludzi, zgłębiać tajniki wiedzy, rozbudzić w sobie umiłowanie mądrości.

1 września 1939 roku dzieci nie poszły do szkoły, a pierwsze  bomby spadły na polską ziemię o świcie, wtedy, kiedy sen przymykał ludzkie powieki. Być może sen ten był podobny do tego, o którym pisał Bolesław Leśmian w wierszu We śnie:

Więcej…
 
Innowacje pedagogiczne PDF Drukuj
Wpisany przez Joanna Konara   
środa, 27 sierpnia 2014 19:50

Zgodnie z wcześniejszą informacją powiadamiamy, że Uchwałą Rady Pedagogicznej wprowadzono  w klasach pierwszych gimnazjum następujące innowacje pedagogiczne:

1A - poszerzona o język włoski,

1B - poszerzona o elementy dziennikarstwa,

1C - poszerzona o elementy matematyki z TIK-iem,

1D - ogólna.

 
Dowozy i odwozy uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 PDF Drukuj
Wpisany przez Joanna Konara   
środa, 27 sierpnia 2014 19:02

DOWOZY DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W DNIU 01.09.2014r

(rozpoczęcie roku szkolnego)

Więcej…
 
Informacja w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych PDF Drukuj
Wpisany przez Joanna Konara   
piątek, 22 sierpnia 2014 09:13

Mosina, 28.07. 2014 r.

 

Działając na podstawie § 4 ust.3 projektu Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych ustalam wstępny, termin składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę:

  1. do dnia 12 września 2014 r. wnioski składają rodzice ucznia ( prawni opiekunowie, rodzice zastępczy) do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015,
  2. do dnia 16 września 2014 r. zgodnie z § 5 ust 1 wyżej wymienionego projektu rozporządzenia dyrektor szkoły  sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy oraz przekazuje ją Burmistrzowi Gminy Mosina.

Jednocześnie informuję, że w roku 2014 zgodnie z § 2 wyżej wymienionego projektu rozporządzenia pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania obejmuje się uczniów rozpoczynających  w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II-III lub VI szkoły podstawowej.

W 2014 r. programem będą objęci także uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w § 2 ust.2 pkt 1-7 w/wymienionego projektu rozporządzenia – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.     o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, gimnazjów.

Informacja o szczegółowych warunkach udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz na stronie www.ko.poznan.pl w zakładkach: programy i projekty/Programy rządowe/, Uczniowie i rodzice/Wyprawka szkolna 2014.

 

Burmistrz

mgr Zofia Springer

 
Lista uczniów z podziałem na klasy pierwsze w gimnazjum PDF Drukuj
Wpisany przez Dariusz Madej   
czwartek, 21 sierpnia 2014 21:36
Lista uczniów z podziałem na klasy pierwsze w gimnazjum po rozpatrzeniu odwołań.
 
Szeroko na Wąskiej PDF Drukuj
Wpisany przez Dariusz Madej   
piątek, 01 sierpnia 2014 08:37

 
Przewodnik po letnich wydarzeniach PDF Drukuj
Wpisany przez Dariusz Madej   
poniedziałek, 14 lipca 2014 00:00

Przewodnik po letnich wydarzeniach

 


Strona 1 z 73