Lista podręczników na rok szkolny 2015/2016 r.

Podręczniki kl. 0 - 3 SP

Podręczniki kl. 4 - 6 SP

Podręczniki Gimnazjum

UWAGA !!! - uzupełnienie danych dotyczących zakupu ćwiczeń do klasy szóstej z historii i społeczeństwa

Tomasz Maćkowski  - "Wczoraj i dziś" - ćwiczenia część 1 i 2 - Nowa era


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

8.00 - oddziały 1 - 3 gimnazjum

9.00 - klasy 4 - 6 szkoła podstawowa

9.45 - klasy 0 - 3 szkoła podstawowa

 

Klasa 2 SP godzina 9.15 - próba przed występami na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

Uwaga Rodzice!

Przypominamy o obowiązku zapisywania dzieci do oddziału przedszkolnego, klasy I szkoły podstawowej i  gimnazjum. Informacja ta jest niezbędna do organizacji roku szkolnego 2015/2016.

"MALI ARTYŚCI NA SCENĘ"

OPIS PROJEKTU

ZDJĘCIA PROJEKTU

Zakończenie roku szkolnego 2012-2013 w Zespole Szkół w Mosinie odbędzie się 28.06.2013 r.:

 

· dla klas 0-III o godz. 10:30

· dla klas IV-VI o godz. 9:15

· dla klas gimnazjalnych o godz. 8:00

 

Msza święta dla uczniów, kończąca rok szkolny odbędzie się 27.06.2013 r. o godz. 10:30.

Szanowni Państwo

Miło nam poinformować, że w ramach współpracy z Fundacją Studencką „Młodzi-Młodych” otrzymaliśmy 374,85 zł. Są to środki zebrane z wpłat 1% podatku. Zgodnie z regulaminem ww. fundacji za pozyskane pieniądze zakupiliśmy 2 tablety, które przeznaczyliśmy dla 2 szczególnie uzdolnionych uczniów (jeden ze szkoły podstawowej, jeden z gimnazjum). Uczniowie zostaną wytypowani podczas posiedzenia Rady klasyfikacyjnej. Nagrody zostaną wręczone na zakończenie roku szkolnego. Wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na Zespół Szkół w Mosinie serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy.

Zakończenie roku szkolnego 2012-2013 w Zespole Szkół w Mosinie odbędzie się 28.06.2013 r.:

 

· dla klas 0-III o godz. 10:30

· dla klas IV-VI o godz. 9:15

· dla klas gimnazjalnych o godz. 8:00

 

Msza święta dla uczniów, kończąca rok szkolny odbędzie się 27.06.2013 r. o godz. 10:30.

Uwaga! Bezpłatne podręczniki! PDF Drukuj
Wpisany przez Joanna Konara   
środa, 26 sierpnia 2015 22:54

Informujemy, że bezpłatne podręczniki i ćwiczenia uczniowie otrzymają w dniach od 2 do 4 września 2015 r. Dotyczy to klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz klas I gimnazjum. W wyznaczonym  przez wychowawcę dniu uczniowie powinni przynieść do szkoły mocną torbę lub plecak, w którym zabiorą otrzymane książki. Cały komplet podręczników i ćwiczeń jest dość ciężki, dlatego wskazane jest, aby osoba dorosła pomogła dziecku zabrać otrzymane książki do domu.

Regulamin korzystania z podręczników i ćwiczeń przekaże uczniom wychowawca.

 
DOWOZY DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W DNIU 01.09.2015r (rozpoczęcie roku szkolnego) PDF Drukuj
Wpisany przez Joanna Konara   
wtorek, 25 sierpnia 2015 13:32

DOWOZY SP IV- VI

 

Nowe Krosno – 8.25

SP – 8.45

Odwozy:

SP  - 10.00

Nowe Krosno – 10.05

DOWOZY SP 0- III

 

Nowe Krosno – 9.30

SP  - 9.45

Odwozy:

SP – 10.40

 
DOWOZY DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W DNIU 01.09.2015r (rozpoczęcie roku szkolnego) PDF Drukuj
Wpisany przez Joanna Konara   
wtorek, 25 sierpnia 2015 13:31

DOWOZY DLA GIMNAZJUM

Krosno

Dymaczewo – Krosinko

Nowe Krosno

Drużyna – 7.05

Bolesławiec – 7.20

Nowe Krosno7.40

Krosno – 7.10

Dymaczewo Nowe -7.30

Gimnazjum  7.50

Krasickiego – 7. 25

Dymaczewo Stare -7.35

 

Gimnazjum – 7.35, 7.50

Krosinko – 7.40

 

 

Jeziorna – 7.42

 

 

Gimnazjum – 7.50

 

 

Odwozy:

Krosno   - 9.00

Dymaczewo – Krosinko – 9.00

 
„WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016” PDF Drukuj
Wpisany przez Joanna Konara   
czwartek, 20 sierpnia 2015 09:52

Wyprawka szkolna - wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2015/2016 można składać do 8 września 2015 r.

 

Zgodnie z realizowanym w 2015 roku Rządowym programem pomocy uczniom w roku szkolnym 2015/2016 - „Wyprawka szkolna” obejmuje uczniów klas:

- III szkoły podstawowej,

- klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

- klasy IV technikum,

którzy nie przekraczają kryterium dochodowego 574 zł netto/osobę w rodzinie oraz dla tych uczniów, którzy mogą skorzystać z dofinansowania a znajdują się poza kryterium dochodowym, w przypadkach określonych w art..7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r, poz.163 jt)

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dotyczy również uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty:

- słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,

- z niepełnosprawnością w stopniu lekkim,

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od klasy i wynosi od 225 zł do 445 zł, natomiast w przypadku zakupu podręczników do kształcenia specjalnego: maksymalnie do 770 zł.

Uwaga:wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w terminie
do dnia 8 września 2015 r.

 
Zapraszamy do konkursu plastycznego!!! PDF Drukuj
Wpisany przez Barbara Fengler-Wysiadły   
wtorek, 11 sierpnia 2015 18:17

Wakacje wkrótce dobiegną końca, a my mamy dla Was propozycję wzięcia udziału w bardzo ciekawym konkursie. Mosiński Ośrodek Kultury w ramach projektu „Przystanek Kultura 2015” organizuje konkurs plastyczny „Historia rodziny Raczyńskich”, przeznaczony dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów.

Technika i forma wykonania prac jest dowolna. Format pracy nie może przekroczyć A 3. Każda praca powinna zawierać krótki opis przedstawionej historii.

Prace powinny zawierać następujące dane: imię i nazwisko, wiek, klasę, szkołę, adres i telefon kontaktowy, adres mailowy.

Prace wykonane przez naszych  uczniów można przynosić do biblioteki szkolnej od 1 do 11 września br. Zostaną one przekazane do organizatora konkursu. Można również dostarczyć prace bezpośrednio do MOK-u.

Szczegółowy regulamin do przeczytania na stronie:  www.kultura.gmina.pl.

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w tym konkursie!!!

 
"Lato w to Lato" – koncerty, rekreacja, atrakcje dla dzieci PDF Drukuj
Wpisany przez Joanna Konara   
poniedziałek, 20 lipca 2015 11:11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 lipca, od godz. 15:00 – 20:00  zapraszamy do udziału w imprezie o charakterze rekreacyjno  – sportowym pt. „Lato w to Lato” w Dymaczewie Nowym w sąsiedztwie hotelu Inter Szablewski.

Oprócz zajęć sportowych, animacji dla najmłodszych w programie zaplanowano również koncert MICHAŁA GIELNIAKA oraz znanego już mosińskiej publiczności zespołu JOHNNY & WALKER.

Organizatorzy HOTEL SZABLEWSKI / Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie / MOSIŃSKI OŚRODEK KULTURY

 
„CZYTAMY RAZEM” - podsumowanie projektu PDF Drukuj
Wpisany przez Kinga Wośkowiak   
wtorek, 14 lipca 2015 17:02

W naszej szkole odbył się projekt promujący czytanie wśród młodzieży. Pierwsza jego część miała miejsce w lutym, natomiast w poniedziałek 22 czerwca uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu. Ostatni etap projektu koordynowała pani Kinga Wośkowiak, współorganizatorem była również pani Ewelina Postaremczak. Obie części odbyły się z inicjatywy pani dyrektor Grażyny Koralewskiej. Nasze podsumowanie miało dwa etapy. Najpierw wszyscy uczniowie spotkali się w sali gimnastycznej, gdzie zostali przywitani przez panie prowadzące projekt i zaproszeni do  wzięcia udziału w przygotowanej dla nich części artystycznej. Zaproszeni goście, pani Alicja Adamska, zastępca kierownika Mosińskiego Ośrodka Kultury oraz pan Waldemar Demuth, kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji, odczytali wybrane przez siebie teksty, mądre, a zarazem zabawne. Wszyscy się uważnie przysłuchiwali. Dla swoich kolegów i koleżanek wystąpiła również Weronika Szóstak, uczennica klasy 6b, z piosenką Grzegorza Turnaua „Bracka”, pokazując, że piosenka może mieć różne formy – także literacką. Uczennice z klasy 5a przygotowały pod opieką pani Postaremczak inscenizację wiersza Hanny Niewiadomskiej „Mądra sowa z Chotomowa”. Spotkanie zakończyła pani dyrektor Alicja Trybus, opowiadając uczniom o znaczeniu literatury w jej życiu i swojej ulubionej książce. Po wspólnej uroczystości drugi etap odbył się w salach lekcyjnych pod hasłem „klasa klasie”. Każda klasa przygotowała dla innej klasy w swoim roczniku prezentację tekstu literackiego oraz zadania do niego, były to quizy, krzyżówki, zagadki, rebusy. Uczniowie mieli okazję wcielić się w rolę nauczycieli i przeprowadzić zajęcia dla swoich kolegów i koleżanek. Wszystkie klasy były zaciekawione tekstami, jakie wybrali dla nich koledzy i chętnie słuchały czytanych fragmentów i rozwiązywały zadania. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w zaproponowane działania i dzięki którym ten dzień był sukcesem: zaproszonym gościom – pani Alicji Adamskiej, panu Waldemarowi Demuth, Dyrekcji, aktorom i piosenkarce, młodym nauczycielom przeprowadzającym zajęcia, panom woźnym, dzięki którym sala gimnastyczna zamieniła się w przytulną czytelnię, uczniom, którzy tak dzielnie pomogli w pracach porządkowych i technicznych, bardzo serdecznie dziękuję pani Ewelinie Postaremczak za współorganizację, wsparcie i pomoc.

FOTORELACJA

Kinga Wośkowiak

 
WYNIKI KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KL. IV PDF Drukuj
Wpisany przez Joanna Szajek   
wtorek, 14 lipca 2015 16:58

W  czerwcu uczniowie klas IV wzięli udział w konkursie języka niemieckiego, dotyczącego twórczości braci Grimm. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie okładki do jednej z bajek. Wszystkie prace były bardzo pomysłowe, a wyniki konkursu są następujące:

I miejsce  Maja Kilian kl.IVa

II miejsce Marta Przezak kl.IV b

III miejsce Agata Nowicka kl.IVa, Anna Kokocińska kl.IVb, Julia Baraniak kl.IVa

Wyróżnienia przyznano: Gabrysi Skuła, Oli Lange, Zosi Lachowicz i Oli Wojciechowskiej

Dziękuję wszystkim 20 uczestnikom za udział w konkursie, a zwyciężczyniom gratuluję!

 

Joanna Szajek

 


Strona 1 z 111

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości